SƠ CẤP CỨU - FIRST AID SSVN

Giới thiệu về ứng dụng

Sơ Cấp Cứu (SO CAP CUU-FIRST AID SSVN) là ứng dụng trên điện thoại di động miễn phí bằng tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam với chức năng chính là đưa ra những hướng dẫn về các thao tác sơ cấp cứu theo từng bước nhằm giúp người sử dụng tự giúp bản thân hoặc giúp đỡ những người khác trong các tình huống nguy hiểm. Ứng dụng Sơ Cấp Cứu mong muốn nâng cao khả năng sống sót và giảm thương tích của người Việt Nam hiện đang rất báo động do sự hiểu biết về kĩ năng sinh tồn và sơ cấp cứu còn thấp.

   

About the app

Sơ Cấp Cứu (SO CAP CUU-FIRST AID SSVN) is the first free mobile app in Vietnamese which is to provide step-by-step instructions to users in order for them to help themselves or other people in emergency situations. The Sơ Cấp Cứu mobile app aims to improve survivability and reduce injuries of Vietnamese which are alarming because of the lack of survival and first aid skills of Vietnamese people.

   
Save life in Vietnam with a first aid app

Processing video...

 

Vấn đề hiện nay

Tại nhiều nước, kỹ năng Sơ cấp cứu và Thoát hiểm được đào tạo rộng rãi tại các trường học, công ty và cộng đồng. Tuy nhiên hầu hết người dân ở Việt Nam chúng ta chưa được trang bị các kiến thức và kỹ năng mang tính sống còn này. Phần lớn các nạn nhân không được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách trước khi đưa đến bệnh viện, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao gây nên những nỗi đau, mất mát lớn và gánh nặng cho gia đình và xã hội. 

Ứng dụng Sơ cấp cứu mong muốn hướng dẫn những người Việt Nam, chưa qua đào tạo sơ cấp cứu, có thể xử lí đúng cách và kịp thời khi gặp tình huống khẩn cấp nhằm nâng cao khả năng sống sót của bản thân và những người xung quanh.

Existing problems

First aid and Survival skills have long been educated in the curriculum, companies and community of developed countries. However, most of Vietnamese are not educated with this vital knowledge and skills. Most victims are not properly rescued or not given first aid before being sent to hospitals, causing a very high mortality rate in the country, and thus big loss, suffering and burden for families and the whole society. 

Our Sơ Cấp Cứu (First Aid Helper) mobile app project aims to help untrained Vietnamese people improve survivability in dangerous situations.

Về nhóm tác giả | About authors

<p>Content advisor  </p>

Content advisor

Tony Coffey

Dự án được cố vấn bởi ông Tony Coffey là chuyên gia cố vấn thuộc Cơ quan cứu hộ khẩn cấp (Emergency Paramedic) tại Sydney, nước Úc. 3 năm qua ông đã thường xuyên đến Việt Nam để tổ chức chương trình Huấn Luyện Sơ Cấp cho người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ. Đồng thời ông cũng đang đào tạo một cộng đồng tình nguyện viên được tập huấn để trở thành Huấn luyện viên sơ cứu tại địa phương của SSVN giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng cấp cứu cho nhiều người. 

 

The app is advised by Mr. Tony Coffey, an operational Emergency Paramedic in Sydney, Australia. In the last 3 years, Mr. Tony has been traveling frequently to Vietnam to deliver First Aid training for Vietnamese, especially the young students. At the same time he is training a community of local volunteer first aiders who will then be provided with further trainings to be SSVN Local First Aid Trainers who help to spread first aid awareness and skills to more people.

<p>founder&nbsp;</p>

founder 

HỒ THÁI BÌNH
<p>app development manager&nbsp;</p>

app development manager 

nguyễn văn trung
<p>Survival Skills Vietnam Project Manager&nbsp;</p>

Survival Skills Vietnam Project Manager 

TRANG JENA NGUYỄN
Đào tạo sơ cấp cứu | First Aid Training
Khoá học  DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC DÀNH CHO CÁ NHÂN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Thời gian 2 giờ 4 giờ 4 giờ
Số học viên Không giới hạn 40 người 16 - 30 người
Nội dung  Tầm quan trọng của các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cho một số tai nạn phổ biến. Đào tạo kỹ năng Sơ cấp cứu Sơ cấp 1 và 2 kết hợp với thực hành Đào tạo kỹ năng Sơ cấp cứu Sơ cấp 1 và 2 kết hợp với thực hành
Chứng nhận Không Công nhận tại Việt Nam Công nhận tại Úc & New Zealand
Học phí Miễn phí Sẽ sớm được cấp nhật  Sẽ sớm được cấp nhật
Course FOR SCHOOLS FOR PUBLIC/ INDIVIDUALS FOR BUSINESS
Duration 2 hours 4 hours 4 hours
Class size Unlimited 40 people 16 - 30 people
Content Importance of basic first aid skills for popular accidents First aid skill Basic 1 and 2 with practices First aid skill Basic 1 and 2 with practices
Certificate No recognized in Vietnam Recognized in Australia & New Zealand
Fee Free To be updated  To be updated
Tải về | Download

Các tính năng sắp được cập nhật

  • Hướng dẫn bằng ảnh động
  • Gửi thông báo khẩn cấp đến người thân

Upcoming updates

  • Animated instructions
  • Emergency contact to family